Key: Lắp đặt bệ thử công suất động cơ tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Lắp đặt bệ thử công suất động cơ tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

11:49:36, 30/06/2014
Lắp đặt bệ thử công suất động cơ tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
Vừa qua, Công ty TNHH SUN đã lắp đặt, đưa vào sử dụng bệ thử công suất động cơ cho trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
Total: 1
Top