Key: robot duoc pham

ROBOT ABB trong ngành dược phẩm

23:45:13, 25/02/2013
ROBOT ABB trong ngành dược phẩm
Khi yêu cầu tiết kiệm thời gian đóng gói ngày càng tăng và sử dụng dược phẩm đắt tiền trở nên phổ biến hơn, sử dụng rô bốt với độ chính xác cao không chỉ đáp ứng các quy định về an toàn nghiêm ngặt mà còn nâng cao tính hiệu quả trong quá trình sản xuất.
Total: 1
Top