Key: Đồng hành cùng Khoa Cơ khí động lực - Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM. Ngày 30/5 tại Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM tổ chức vòng chung kết Hội thi giỏi nghề ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô năm 2014

Công ty TNHH SUN tài trợ cho Hội thi giỏi nghề ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

12:04:57, 03/06/2014
Công ty TNHH SUN tài trợ cho Hội thi giỏi nghề ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
Đồng hành cùng Khoa Cơ khí động lực - Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM. Ngày 30/5 tại Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM tổ chức vòng chung kết Hội thi giỏi nghề ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô năm 2014.
Total: 1
Top